تماس با ما

 تلفن و پیغامک:  

                                                                      +۱ (۴۳۷)۵۲۲-۷۵۷۱

  نمابر:  

                                                                      +۱ (۴۶۷)۶۸۹-۲۲۲۴

  تماس الکترونیکی :

                                 info@nabzeshahr.ca                  sale@nabzeshahr.ca

                                                                                                                                                        

 همچنین میتوانید با پر کردن فرم زیر با وبسایت تماس برقرار نمایید.

توجه: درج مواردی که با علامت ستاره* مشخص شده الزامیست.

 

                           

                                                   ” سخنگو”                                          

                                                                          

    سخنگو