درج آگهی

در صورت تمایل به درج آگهی خود در نشریه آنلاین سخنگو میتوانید با اطلاعات زیر تماس برقرار نمایید:

شماره تلفن همراه : 

                                                                                              +۱-۴۳۷-۵۲۲۷۵۷۱

شماره نمابر (فکس) :

                                                                                             +۱-۶۴۷-۶۸۹۲۲۲۴

ایمیل (ارتباط الکترونیکی) :

                                                                       e.nabzeshahr@gmail.com   sale@nabzeshahr.ca

                                                                                                                           “سخنگو”

سخنگو